Informacje o ciasteczkach

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES STRONY INTERNETOWEJ ZDROWYSEN.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Niniejsza Polityka dotycząca Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.zdrowysen.pl [dalej Strona].

2.  Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony za pomocą plików Cookies jest: Healthnomic S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868874, NIP: 5252842592, o kapitale zakładowym w wysokości 145.833,30 zł, wpłaconym w całości, adres poczty elektronicznej: info@healthnomic.pl - zwana dalej „Administratorem”.

3.  Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Strony.

4.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

 

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1.  Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Stronę). Zawierają one pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników ze Strony. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez użytkownika ze Strony i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2.  Typy plików cookies wykorzystywane przez Administratora na Stronie to:

a)  Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania przez klienta Strony zapewniając prawidłowość jej funkcjonowania oraz są wykorzystywane przez serwer Strony do przechowywania informacji o działaniach osoby przeglądającej co oznacza, ze w przypadku zerwania połączenia z serwerem klienta może wrócić w to samo miejsce na stronie.

b)  Cookies trwałe - pozostają na urządzeniu klienta po odwiedzeniu Strony, co oznacza, że witryna może zapamiętać ustawienia klienta podczas kolejnych odsłon Strony, co ułatwia nawigację i zapamiętuje preferencje użytkownika.

c)  Cookies podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji i zwyczajów użytkownika

3.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

a)  identyfikacji użytkowników jako zalogowanych na koncie Strony i pokazywania, że są zalogowani,

b)  zapamiętywania lokalizacji użytkownika w celu dostosowania dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,

c)  analiz pod kątem oglądalności na podstawie anonimowych statystyk w celu zrozumienia w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony w celu usprawnienia struktury i funkcjonalności Strony,

d)  zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, w tym formularzy zamówienia, lub danych logowania na konto Strony,

e)  dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony,

f)   prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony.

4.  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.

5.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

6.  W każdym wypadku możliwe jest zablokowanie instalowania plików cookies lub usunięcie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zalecane jest skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki, z której dany użytkownik korzysta.

7.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

•    w przeglądarce Chrome

•    w przeglądarce Firefox

•    w przeglądarce Internet Explorer

•    w przeglądarce Opera

•    w przeglądarce Safari

•    w przeglądarce Microsoft Edge

 

8.  Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Strony (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Pytania w sprawie polityki dotyczącej Cookies prosimy kierować na adres e-mail: info@healthnomic.pl.

2.  O wszelkich zmianach w treści niniejszej polityki dotyczącej Cookies Administrator poinformuje zarejestrowanych na koncie Strony użytkowników drogą e-mailową.